ESOL Open Evening at Bridgend College, Wednesday June 21 4pm – 7pm / Noson Agored ESOL yng Ngholeg Penybont 21 Mehefin 4.00 – 7.00

Event Details
Date: 21/06/2017 16:00 - 19:00
Venue: G Block, Bridgend Collleg
Address: Cowbrigde Road, , Bridgend, CF31 3DF
Number of spaces:

A chance to meet the ESOL (English for Speakers of Other Languages) team, see our classrooms and look at materials we use in class. You can also take a mini English language test and find out about the right course for you. All courses start September 4th. A warm welcome to all!

Cyfle i gwrdd â thîm ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill), gweld ein hystafelloedd dosbarth ac edrych ar y deunyddiau ry’n ni’n eu defnyddio yn y dosbarth. Gallwch hefyd gymryd prawf iaith Saesneg bach a darganfod y cwrs mwyaf addas ar eich cyfer. Bydd y cyrsiau’n dechrau Medi 4ydd. Croeso cynnes i bawb!

Special Instructions

On arrival at Bridgend College, please go to first floor G block